Burse

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SIGHETU MARMAȚIEI
ACTE NECESARE BURSE AN ȘCOLAR 2022 - 2023
 
 
1.    BURSA DE MERIT
 •   Tabel întocmit de diriginți cu elevii care au obținut în anul școlar 2021-2022 media generală peste 9,50 și au mai puțin de 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior
 •    Cont IBAN și  C.I. părinte
2.    BURSA DE STUDIU
 • Clasele VI-VIII- elevi care au obținut media generală de cel puțin 7,50  și au mai puțin

de 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior , cu un venit net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii ( iunie, iulie, august 2022), cel mult egal cu salariul minim net pe economie ( 1524 lei)

 • Clasa a V-a- elevi care au obținut calificativul "foarte bine "la toate disciplinele și au mai puțin de 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, cu un venit net lunar  pe membru de familie pe ultimele 3 luni anterioare cererii ( iunie, iulie, august 2022), cel mult egal cu salariul minim net pe economie        ( 1524 lei )
 • Cerere tip;
 • Copie certificat naștere elev; Copie CI elev și părinți;
 • Copie sentință de divorț (dacă este cazul);
 •  Adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie/șomaj/ajutor social pe ultimele 3 luni (IUNIE, IULIE, AUGUST 2022) – de la ambii părinți;
 • Talon sau adeverință de la AJPIS pe ultimele 3 luni pentru alocații / alocații suplimentare (dacă este cazul);
 • Copie certificate naștere frați/surori și adeverință de la școală/universitate pentru frați/surori;
 • Pentru fratele/sora care lucrează adeverință cu salariul net pe ultimele 3 luni (IUNIE, IULIE, AUGUST 2022
 • Cont IBAN 

3.    BURSĂ DE ORFAN/ FAMILIE MONOPARENTALĂ

 •   Cerere tip;
 •   Copie certificat naștere elev / Copie CI elev;
 •   Copie certificat deces părinte;
 •   Copie CI a părintelui;
 •   Cont IBAN
4.    BURSĂ DE BOALĂ
 •  Cerere tip;
 •  Copie certificat naștere elev / Copie CI elev;
 •  Certificat eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie
 •  Copie CI a părinților;
 •  Cont IBAN
5.    BURSĂ  pentru elevi aflați în plasament
 •  Cerere tip;
 •  Copie certificat naștere elev / Copie CI elev;
 •  Sentința de instituire a plasamentului
 •  Copie CI reprezentant legal;
 •  Cont IBAN
6.    BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL (VENITURI MICI)- elevi din familiile al căror venit mediu lunar pe membru de familie nu depășește 50% din salariul minim net pe economie (762 lei)
 •  Cerere tip;
 •  Copie certificat naștere elev; Copie CI elev si părinți;
 •  Copie sentință de divorț (dacă este cazul);
 •  Adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie/șomaj/ajutor social pe ultimele 12 luni (SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2021, IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST 2022) – de la ambii părinți;
 • Talon sau adeverință de la AJPIS pe ultimele 12 luni (septembrie 2021- august 2022) pentru alocații/alocații suplimentare.  Adeverință de la Primărie pentru ambii părinții că nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20000 mp, în zonele colinare și de șes și de 40000 mp, în zonele montane
 • Copie certificate naștere frați/surori și adeverință de la școală/universitate pentru frați/surori;
 • Pentru fratele/sora care lucrează adeverință cu salariul net pe ultimele 12 luni (SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2021, IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST 2022)
 •  Adeverință de la Primărie pentru frate/sora, majori, că nu dețin terenuri;
 •  Cont IBAN

  

TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARELOR : 30.09.2022

Cerere Bursă de studiu

Cerere Bursă socială - venituri mici

Cerere Bursă socială - Elevi bolnavi, orfani, familii monoparentale

 

Oferim copiilor cele mai bune condiții pentru o dezvoltare armonioasă care să le asigure succesul în viață.

Newsletter

Doreşti informări prin e-mail despre activităţile desfăşurate în grădiniţă? Abonează-te!